glslDevil

glslDevil 1.1

Miễn phí
glslDevil là một công cụ để gỡ lỗi cái OpenGL shader ống
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.1.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
VIS
glslDevil là một công cụ để gỡ lỗi cái OpenGL shader đường ống dẫn, hỗ trợ GLSL vertex và mảnh vỡ chương trình gì cộng với vụ gần đây hình học shader mở rộng. Bởi transparently instrumenting máy ứng nó cho phép để gỡ lỗi GLSL shaders vào tùy ý OpenGL chương trình mà không cần recompile hay thậm chí có mật mã gốc của những người chủ chương trình sẵn sàng. Người sửa lỗi dữ liệu trực tiếp được lấy từ những đường ống dẫn khí và có thể được dùng cho visual gỡ lỗi và chương trình phân tích.
Thông tin được cập nhật vào: